• White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

VI SKAPAR KLIMAT DÄR SEXUELLA TRAKASSERIER EJ KAN ÖVERLEVA.

MED EN NOLLVISION AV SEXUELLA ÖVERGREPP.

SEX 3.0

FRAN
PORR, 

TILL 

PIRR

o

FORTBILDNING I

SEX & SAMLEVNAD

INNEHÅLL

Materialet är i högsta grad väsentligt och uppdateras löpande.

NÄTVERK

Genom ett slutet community får du tillgång till andra deltagares åsikter och tips.

HÄNVISNING

Länkar till befintligt material att använda i undervisningen.

CERTIFIERING
Bli erkänd när majoriteten av din enhet har avklarat fortbildningen.

Presentaion

Informativt material med konstruktiva reflektioner och övningar.

Video- och ljudfil

Interaktiva delar att titta på och/eller lyssna till, välj det som passar dig.

Tidseffektivt

Uppdelat i korta avsnitt som gör det enkelt för dig att kontinuerligt genomföra fortbildningen.

Nedladdningsbart

Arbeta offline och/eller dela med dig av materialet till dina  elever.

 

BRYT TYSTNADEN OCH TABUN
Tystnaden är inte bara förövarens bästa skydd, utan roten till den tabu som ofta tar över i den utsattes liv.

Ta samtalet till middagsbordet hemma och fikabordet på jobbet. Genom att normalisera snacket kan vi fokusera på att utbilda och lära barn och unga om rätten till sin kropp.

EFTER #METOO

Med anledning av #metoo gav regeringen Skolverket utökad budget för att stärka sex- och samlevnadsundervisningen och skolans arbete mot sexuella trakasserier. Hör några röster berätta om de initiativ som tagits som en följd av detta.

Våga Tala påbörjade arbetet med fortbildningen Från Porr till Pirr som en av dessa.

 

FÖRENINGEN VÅGA TALA

Initiativet Våga Tala startade 2014 som en kampanj i sociala medier för att bryta den tystnad och tabu som härjade kring sexualbrott. Med #vågatala som blev Sveriges föregångare till #MeToo hänvisades många behövande till redan befintliga forum för hjälp och stöd.

Samma år tilldelades initiativtagarna Trasdockans Pris av ATSUB (Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn).

Föreningen bildades 2016 som nästa krafttag i arbetet med en nollvision av sexuella övergrepp. Två år i rad arrangerades temadagarna Vi Ska Våga Tala för yrkesverksamma vuxna för att få information och bjuda in till diskussion om hur samtalet kan bli en naturlig del i det vardagliga arbetet med barn och unga.

Med regeringens satsning på att minska sexuella trakasserier i skolan, blev Våga Tala en av ett flertal organisationer att få stöd av Skolverket för att utveckla arbetet ytterligare. Denna satsning har under 2019 satt grunden för en fortbildning i sex- och samlevnadskunskap för lärare och vuxna inom skolan, Sex 3.0: Från Porr till Pirr.

#

o

Kontakt:

TELEFON

070 - 790 60 69

att@vagatala.nu

ADRESS

Vattugatan 8

172 73, Sundbyberg

Tack för ditt meddelande!