FRAN
PORR, 

TILL 

PIRR

o

FORTBILDNING I

SEX & SAMLEVNAD

SEX 3.0

VARFÖR EN FORTBILDNING?

Investeringen i våra lärare med fokus att öka deras kompetens och att fördjupa deras kunskaper kommer att resultera i ett större engagemang och ansvarstagande. Med en global känsla av fokus och utveckling kommer de vuxna i skolan att våga bemöta sina elevers nyfikenhet i sex och samlevnad med god vägledning. 


Uppmuntran till kritiskt och konstruktivt arbete som involverar samlevnadskunskap i alla ämnen och år av skolgången kommer att resultera i ökad förståelse och acceptans som i sin tur öppnar upp för fullständig harmoni mellan individer, minoriteter och grupper i skolan såväl som i hem och samhälle med jämställd fysisk, mental och sexuell hälsa och välmående för alla.

Sexualkunskap 3.0 - Från Porr till Pirr är en kompetensutveckling för lärare i sex- och samlevnadsundervisning som är baserad på skolpersonalens åsikter och önskemål om fortbildning. Materialet är framtagen av Föreningen Våga Tala i arbetet för en skola utan sexuella övergrepp och trakasserier i linje med Regeringens och Skolverkets satsning inom området.

KORTFATTAT OM SEX 3.0

Klicka här

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Sexualkunskap 3.0 förväntas leda till trygga och friska elever och lärare, samt en skolmiljö utan sexuella trakasserier och övergrepp.

 

På ett effektivt, modernt och smart sätt genom att stödja lärarna i sin undervisning med målet att förbättra attityder och värderingar hos barn och unga, samt införa fler normkritiska perspektiv i undervisningen. 


Den generella psykiska och fysiska hälsan kommer att stärkas som ett resultat av varje individs ökade självförtroende och självkänsla. Konversationen kommer att flytta fokus från att skuld- och skambelägga sexuell nyfikenhet till att praktisera säkert och hälsosamt sex. Genom normalisering av dialogen om värderingar och individens värde, frihet och rättigheter förintas vanföreställningen som sexism och all annan diskriminering grundas i.
 

Med lärare som arbetar aktivt och kontinuerligt med Från Porr till Pirr och utifrån fortbildningens salutogena perspektiv kommer vi att nå ett jämställt och demokratiskt samhälle där sexuell hälsa prioriteras.

 

Primärt kommer förändringen ske hos individen då reflektion kring ens egna hälsa kommer i och med en ökad förståelse för det ansvar en har och de val en gör. Den sexuella hälsan är kritisk för en frisk individ; med förståelse för kroppsfixering, skambeläggning, sexualiteter, olikheter, identiteter, lust, nyfikenhet, porr, övergrepp, rättigheter och annat som är direkt kopplat till den sexuella hälsan.

 

På längre sikt kommer trakasserier och övergrepp att minska, nivån av respekt i bemötande med varandra kommer att höjas och förståelsen för varandra att öka. Det här är ett arbete som är livslångt och som ej bör vara begränsat till ett par årskurser utan bör påbörjas tidigt och uppmuntras genom hela skolgången.

Nedladdningbart infortmationsblad.